Algemene Ledenvergadering - zondag 23 augustus a.s.
Onze gebruikelijke ledenbijeenkomst in de zaal van de Oase vanaf 10.00 uur. Het verslag van de vorige vergadering en de agenda voor deze vergadering volgen nog per separate email.